Projektstyrning - Kunskapsområden - Utbildningar/seminarier - Litteratur - Kunder - Allianser - CV - Länkar - Kontakt

Konsultprofil för Kjell Rodenstedt MBA PMP

Min huvudinriktning är att säkerställa att organisationen uppnår sina målsättningar med projekten. Misslyckade projekt drabbar direkt företagets resultat, antingen genom att produkten blir försenad och/eller genom en högre projektkostnad. Det är även viktigt att det är rätt projekt som initieras och får fortsätta. För att lyckas med projektverksamheten krävs att organisationen har en projektmognad och har fasta metoder på plats. Min uppgift är att hjälpa företag och organisationer att etablera projektkontor och projektmetoder. Jag hjälper även till som stöd till projektledare och vid projektgranskningar.

Som projektledare har jag erfarenhet från förändringsprojekt och produktutveckling både från affärssidan och IT-sidan. Projektledarerfarenheten sträcker sig över samtliga projektfaser från initiering till planering, genomförande och avveckling.

Mina erfarenheter från projektkontor har resulterat i en bok som har publiserats av Uppsala Publishing House 2003: ”Så lyckas du med många projekt”. Denna följdes upp hösten 2004 med en bok i ekonomi, Projektekonomi från grunden, utgiven på samma förlag.

Mina formela meriter inkluderar en Executive MBA i internationellt företagande från Uppsala Universitet. Dessutom är jag certifierad projektledare (PMP) från Project Management Institute (PMI).

Jag är ideellt engagerad i PMIs lokalavdelning i Sverige, där jag är med i styrelsen, och som nätverksmotor i Dataföreningens nätverk för projektledare samt projektkontor.

   
Född 1947
Konsultinriktning Projektledning/projektgranskning
Projektkontor, projektmetodik
Lärare inom projektledning
Förstudier/utredningar
Processanalyser och -förbättringar
Testledning/testmetodik
Verksamhetsstyrning
Utbildning Filosofie Kandidatexamen med Ekonomi och ADB, 1970
Forskarutbildning inom Företagsekonomi, ca 75 poäng, 1974
MBA (Master of Business Administration in International Business
Management), Uppsala Universitet, 1997
Kurs i omvärldsbevakning, 5 poäng, 1997
PMP, dvs certifierad projektledare från PMI 1999
Verksamhetsomr. PMP, dvs certifierad projektledare från PMI 1999
Verksamhetsomr. Bank och försäkring
IT/Telekom
E-handel
Supply Chain Management
Bakgrund
1993- Kjell Rodenstedt Konsult AB
1991-92 IBM Svenska AB Professional Services, projektkonsult
1978-91 IBM Svenska AB olika chefsbefattningar inom bl a Business Fulfillment, stabschef, ägare och ansvarig för utveckling av verksamhetsprocesser och de administrativa systemen samt lansering av nya produkter
1974-76 IBM Svenska AB systemanalytiker, projektledare
1971-74 Företagsekonomiska Institutionen, Stockholms Universitet, e universitetslektor.
Exempel på konsultuppdrag
2005 Utveckling och granskning av projektkontor på två statliga verk (pågående)
2005 Stöd till projektkontoret på Karolinska Universitetssjukhuset (pågående)
2005 Stöd till projektverksamheten för Wallenius Wilhelmsen Lines, Oslo (pågående)
2003-04 Projektledare för Dataföreningens satsning i samband med Networks Telecom 2003 och 2004
2002-05 Projektledningskurser, seminarier inom Programme Mgmt och Portföljhantering hos flera olika företag och utbildningsföretag, bl a ESI International
2001-05 Anordnat ett flertal stora(100-300 deltagare) och mindre seminarier inom projektledning, projektkontor, program management och portföljhantering. Flertalet med många inbjudna svenska och internationella talare.
2001-04 KPA olika projektgranskningar och stöd.
2000-01 SPP Liv AB. Projektledare för Kundinformation inom FRL-projektet. FRL betyder den förändrade Försäkringsrörelselagen. FRL innehåller både ovillkorliga delar och dispositiva delar. En ovillkorlig del är att kundinformationen måste uppfylla vissa grundläggande krav.
2000 KPA Liv AB, etablera projektkontor och projektmetodik för KPA Livs projektverksamhet.
1999-00 Telia Billing, Projektkontor FBS. Projektet som hade pågått under flera år slutförs under 1999 och alla kunder (drygt 6 miljoner) konverteras till det nya systemet.
1998-99 Handelsbanken, projektledare för att förbereda banken för Premiepensionen och nya avtalspensioner.
1997-99 Handelsbanken, medverka i att etablera projektkontor inom först IT och sedan Centrala Utvecklingsavdelningen
1998 Utredning inom Handelsbanken hur Internet kan användas för bankens samtliga produkter och hur verksamheten bör bedrivas. Samordning av EMU från verksamhetssidan.
1996-97 Handelsbanken, Hemtagning av kortinlösen från Servo, projektledare. Projektet innebar att utveckla och införa ett nytt IT-system, etablera en funktions samt konvertera befintliga kunder från Servo till bankens plattform. I arbetet ingick bl a certifiering som inlösare mot Europay/MC och VISA samt avstämningar mot bankens alla system och mot varumärkesföreningarna.
1995-96 Handelsbanken, projektledare för införande av nya kortprodukter, bland annat Allkortet, som då var en helt ny typ av kreditkort.
1991-94 Handelsbanken, projektkontor för INLÅ-projektet. Projektet hade totalt 200 personer och ett tiotal delprojekt.