Projektstyrning - Kunskapsområden - Utbildningar/seminarier - Litteratur - Kunder - Allianser - CV - Länkar - Kontakt

MINA KUNDER ÄR BLAND ANDRA:
 
• Wallenius Wilhelmsen Lines
• Vägverket Trafikregistret
• Dataföreningen
• Fortifikationsverket
• Handelsbanken
• Telia Billing
• KPA
• SPP
• OM
• SJ Cargo
• Ericsson
• Mindset
• PMI CSC
• Scandinavian IT (SAS)