Projektstyrning - Kunskapsområden - Utbildningar/seminarier - Litteratur - Kunder - Allianser - CV - Länkar - Kontakt
UTBILDNINGAR INOM:

PMP Preparandkurs
Kurs på två dagar för att förbereda de som vill certifiera sig som projektledare enligt PMI, dvs bli PMP (Project Management Professional) eller CAPM (Certified Assistant Project Manager).

Kursen går genom de fem processgrupperna och nio kunskapsområdena i PMBOK (A Guide to the Project Management Body Of Knowledge). Under kursen övas på att svara på den typ av frågor som förekommer under provet. Viktiga tips för att förbereda sig för provet samt hur man bör lägga upp en strategi för att kunna svara på de 200 frågorna under tentamens fyra timmar.

Kursbeskrivning tryck här
Krav för att bli PMP
Information om certifiering (öppnas i nytt fönster)

Projektkontor
Vad är ett projektkontor? Vilka arbetsuppgifter kan ett projektkontor ha? Hur etablera ett projektkontor? Olika typer av projektkontor. Vad menas med en organisations projektmognad och hur mäts den? Hur ta fram en projekt- metod och få den accepterad i organisationen?

Detta är några punkter som tas upp under kurser och seminarier runt temat projektkontor. Kurser/seminarier antingen som öppna kurser eller företagsinternt.

Projektekonomi
Kursen behandlar följande:
• grundläggande ekonomiska begrepp
• grundläggande om att arbeta i projekt
• projektekonomi från tre olika perspektiv: projektledaren, beställaren och en extern kund.
• investeringskalkyler
• affärskalkyl
• vad driver kostnaderna och hur planera och styra dessa under projektet?

Kursen kan antingen ges i en allmän form eller skräddarsydd utifrån företagets/organisationens behov.
Kursbeskrivning tryck här