Projektstyrning - Kunskapsområden - Utbildningar/seminarier - Litteratur - Kunder - Allianser - CV - Länkar - Kontakt

Så lyckas du med många projekt -
Handbok i projektkontor för företag och organisationer
Den första boken om projektkontor på svenska!

av Kjell Rodenstedt

Förlag: Konsultförlaget, Uppsala Publishing House, 2003
ISBN: 91-7005-257-3


Beställ boken Pris 250 kr inkl moms och frakt

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Kapitel 1  Vad är ett projektkontor?
Bakgrund
Definition av projektkontor
Definitioner och konventioner
Processer

Kapitel 2  Varför projektkontor?
Målet med projektkontor
Ett projektkontors grunder
Projektkontor på olika nivåer i företaget
 
Kapitel 3  Projektkontorets byggstenar
Projektmetoder
Internkonsult till projekten
Portföljhantering  – urval och prioritering
Uppföljning
Erfarenhetsåtervinning
Resurs- och kompetensförsörjning
Administrativt stöd
Verktyg
Sammanfattning av projektkontorets arbetsuppgifter

Kapitel 4  Att etablera projektkontor
Inledning
Steg vid etablering av projektkontor
Organisationens projektmognad
Placering i organisationen
Projektkontorets bemanning
Framgångsfaktorer och hinder (vid etablering av ett projektkontor)

Kapitel 5  Projektmetod och exempel på vanliga rutiner
Övergripande projektmetod
Beslutsprocessen
Exempel på månadsrutin
Exempel på rutin för förändringshantering
Riktlinjer för intäkts- och kostnadskalkylering

Kapitel 6  Exempel på dokumentmallar
Mall för Projektbeställning och Project Charter
Mall för verifiering
Mall för projektplan
Mall för dagordning vid kick-off
Mall för månadsrapport
Mall för förändringskrav
Mall för Slutrapport
 
Litteraturförteckning