Projektstyrning - Kunskapsområden - Utbildningar/seminarier - Litteratur - Kunder - Allianser - CV - Länkar - Kontakt
PMP PREPARANDKURS

Kursen ges i samarbete med Mindset

Tider
Kursen går under två dagar och börjar kl 8.30 och slutar omkring kl 17.30 dag 2.
 
Kursens målsättning
Kursen avser att underlätta instuderingen inför PMP examinationen genom att:
• Gå genom processer och centrala begrepp enligt PMBOK
• Exempel på frågor (ca 100 st) varvas med genomgång av PMPBOK (A Guide to the Project Management Body Of Knowledge)
• Övningsuppgifter på några områden (bl a Eraned Value)
• Start av de individuella inlärningsprojekten inför examinationen
• En kort övningsskrivning (75 frågor)
 
Kursen ges på svenska med alt material är på engelska. Avsikten är att ge deltagarna en mycket god förståelse för de engelska begreppen och hur tentamen kan angripas när engelska inte är elevens förstaspråk.

Deltagare/målgrupp
Kursen vänder sig till de som har för avsikt att bli Project Management Professional (PMP), dvs certifierade projektledare enligt PMI. För att få tentera krävs följande:
• Minst 4.500 timmar projektledningserfarenhet under de senaste 3-6 åren, under förutsättning att man har en akademisk grundexamen.
• Minst 7.500 timmar projektledningserfarenhet under de senaste 5-8 åren för de som saknar akademisk grundexamen.
• Minst 35 lärarledda kurstimmar inom projektledning (denna kurs räknas som 16 av dessa timmar).
 
Kursupplägg
Kursen kommer att gå genom följande områden i den ordning som de anges:
   1 Inledning om examen, PMBOK och definition av projekt
   2 Projektprocesser enligt PMBOK och hur de anknyter till kunskapsområden.
   3 Initiering (Initiation Processes)
   4 Projektplanering (Planning Processes)
      a) Alla kärn- och stödjande processer gås genom.
      b) Ordningen följer den naturliga processordningen. Först kärnprocesser, sedan stödjande
      processer och slutligen framtagningen av Project Plan.
      c) För varje process går vi genom dess syfte, hur den hänger ihop med övriga processer,
      vilken input den har, vilka metoder och verktyg som normalt används samt vad processen
      resulterar i, dvs dess output.
   5 Utförande (Executing Processes)
      a) Upplägg på samma sätt som under planeringsprocesserna.
   6 Styrningsprocesser (Controlling Processes)
       a) Upplägg på samma sätt som under planeringsprocesserna.
   7 Avslutandeprocesser (Closing Processes)
      a) Upplägg på samma sätt som under planeringsprocesserna.
   8 Att komma igång med det egna inlärningsprojektet inför PMP Examen
   9 En liten typ-skrivning med frågor som liknar PMP examensfrågorna.
 
Kursmaterial
Deltagarna kommer att från kursen få ett omfattande material baserat på PMBOK. Materialet består av sammanfattning av PMBOK och med väsentliga begrepp utmärkta. Materialet har samma uppläggning som kursen och utgör även undervisningsmaterialet.
 
Deltagarna förutsätts ha PMBOK 2000.
 
En bok som vi kommer att använda en hel del under kursen är:
PMP Exam Preparation 3rd edition av Rita Mulcahy, ISBN: 0971164703
Vi kommer att tillhandahålla denna till självkostnadspris (930 kronor) under kursen. Ni kan även köpa den via PMI Bookshop (US$ 89 plus shipping & handling och aktuell dollarkurs).
 
Ytterligare läsning/material
Deltagarna förväntas skaffa själva PMBOK samt övrig stödjande litteratur som underlättar inlärningen, t ex:
• “Principles of Project Management”, PMI 1997 eller senare
• Wideman, R Max, “Project and Program Risk Management”
• Flemming and Koppelman, “Earned Value Project Management”
• Project Management Professional (PMP) Role Delineation Study, PMI 2000.
• PMP Exam: Practice Test and Study Guide, 4Th Edition, 2001
• PMI Practice Standard for Work Breakdown Structures, PMI 2001
• Project Management Experience and Knowledge Self-Assessment Manual
• Blake, Terence, Danielle Walker, and Thomas Walker, “Doing Business Internationally: The Guide to Cross-Cultural Success”. McGraw-Hill Professional Book Group, 1995
• Ferraro, Gary, “The Cultural Dimension of International Business”. Prentice Hall, 1997.
• Rosen, Robert, Patricia Digh, and Carl Phillips, “Global Literacies: Lessons on Business Leadership and National Cultures”. Simon & Schuster, 2000